• top1
  • top2
  • top3

O Izbie

Witamy na stronie Rzeszowskiej Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie!

W związku z istniejącą sytuacją na rynku pracy oraz problemami związanymi z zatrudnieniem osób nieposiadających potwierdzonych certyfikatami czy dyplomami kwalifikacji i umiejętności zawodowych została powołana Rzeszowska Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie, organizacja społeczno – zawodowa samorządu gospodarczego.

Głównym zadaniem na chwilę obecną, jakie postawiła sobie Izba to organizacja i przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających w zawodach rzemieślniczych. Mamy nadzieję, że we współpracy z dotychczas działającymi podmiotami gospodarczymi zajmującymi się kształceniem naszych potencjalnych klientów będziemy mogli w znaczący sposób przyczynić się do potwierdzenia kwalifikacji osób w zawodach rzemieślniczych.

Rzeszowska Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie

jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowniczego pod numerem KRS 0000419362, NIP 813 367 39 20, Regon 180870738. Terenem działania Izby jest miasto Rzeszów i województwo podkarpackie oraz cały kraj. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle w oparciu o swój statut.

Dokumenty, które wydaje Rzeszowska Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie (świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego) opieczętowane są pieczęcią z godłem narodowym.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Rzeszów, 2016-03-07

W związku z bezpodstawnym łączeniem działań Akademii Rzemiosła Polskiego z Rzeszowską Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie informuję zainteresowanych, że Izba nasza nie ma nic wspólnego z Akademią Rzemiosła Polskiego ani też nigdy nie współpracowała z takim podmiotem. Ponadto Rzeszowska Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie nie organizowała żadnych egzaminów ani kursów w 2016 roku. Nie składała też żadnych ofert w tym zakresie.

Dyrektor Izby